Vooruitblik

Info- en kennismakingsavond voor alle kleuters van 18u00 tot 19u30

Lees meer »

Programma:

18u00 tot 18u30 : begroeting en vrij verkennen van de nieuwe klas

18u30 tot 19u00 : De kleuters worden even opgehaald en door personeel bezig gehouden ( buiten of bij slecht weer in de zalen of onder het afdak). Ondertussen geeft de klasleerkracht uitleg over de werking van de klas en de geldende regels en afspraken.

19u00 tot 19u30 :  mogelijkheid om individueel dingen te melden of vragen te stellen.

19u30  : afsluiting van de info- en kennismakingsavond

Eerste schooldag van het schooljaar 2016-2017

Lees meer »

De kleutertjes worden allemaal onthaald aan de poort. De ouders mogen de eerste dag(en) mee naar binnen om hun kleuter naar de rij van de klasleerkracht te brengen.

De jongste kleutertjes van de klas van juf Noortje mogen via de voordeur naar de klas gebracht worden. Probeer het afscheid zo kort mogelijk te houden. De leerkrachten zullen hun best doen om het verdriet van een eerste schooldag zo goed mogelijk op te vangen.

oudervertelavond voor de 2.5, 3 en 4jarigen (niet voor de laatste kleuterklassen)

Lees meer »

Individuele oudergesprekken over de nieuwe kleutertjes.
Deze gesprekken handelen nog niet over het kennen en kunnen van de kleuters in de klas maar meer over het welbevinden en het functioneren van het kind in zijn leefomgeving. Deze informatie is heel belangrijk voor de leerkrachten om de competentie en betrokkenheid  van de kleuter beter te kunnen inschatten.

Neem een kijkje in de klassen van Klim-Op

juf Jolien
juf Noortje
juf Christa
meester Joeri
juf Suzy
& juf Lorena
juf Heidi
& juf Helene
juf Rita
& juf Helene
juf Marleen
juf Liesbet