Organisatie

Wie is wie?

Structuur

Onze school heeft slechts één vestigingsplaats en heet officieel:

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool “KLIM-OP”
Muveld 25
3530 Houthalen-Helchteren
tel. 011 52 18 67
fax 011 60 35 45
email: directie.klimop@gmail.com

Ze biedt gemengd kleuteronderwijs aan.

Het personeel

De directeur:

De heer Ceyssens Jos
Winningstraat 5
3530 Houthalen-Helchteren
tel. 011 60 16 43
email: directie.klimop@gmail.com

Kleuteronderwijzer(e)s:

Mevr. Costermans Lene

Mevr. Eerdekens Heidi

Mevr. Follon Rita

Mevr. Gijbels Greet

Mevr. Jans Noortje

Mevr. Kerkhofs Christa

Mevr. Neyens Marleen

Mevr. Tiri Jolien

Mevr. Vaesen Simone

Mevr. Vanbriel Myriam

Mevr. Van de Weyer Suzy

De heer Vanhove Joeri

Mevr. Verecken Helene

ICT-coördinator:

De heer Buyvoets Bram

Kinderverzorgster:

Mevr. Lemmens Katleen

Secretariaat:

Mevr. Van Dyck Odette

Middagtoezicht:
Mevr. Deckers Viviane
Mevr. Pedrosa Maria
Mevr. Tielens Sonja
Mevr. Falise Carmen
Mevr. Loos Samira

Onderhoudspersoneel:

Mevr. Paredis Ruth
De heer Swennen Marc

 

Bij het schoolgebeuren zijn meerdere partijen betrokken. We stellen ze graag aan u voor:
het schoolbestuur, de scholengemeenschap, het personeel van de school, de oudervereniging, de schoolraad.

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Helchteren.

Maatschappelijke zetel:
Maastrichtsestraat 12
3530 Helchteren

Correspondentieadres:
Helzoldstraat 82
3530 Helchteren


Het heeft onder meer volgende taken:
  - benoemingen van de directeur en leerkrachten,
  - beheer van de schoolinfrastructuur (gebouw, speelplaats, ...)
  - boekhoudkundig en financieel beheer,
  - waken over de vooropgestelde opvoedingsdoelen, ...

Het is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.


Het schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

De heer Paul Diliën
Helzoldstraat 82
3530 Houthalen-Helchteren
tel. 011 52 23 87

Leden:

De heer Kelchtermans Leopold

De heer Loenders Gie

Mevr. Melotte Heidi

Mevr. Van de Weyer Riet

 

De scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap “Erika”.

Deze scholengemeenschap omvat volgende scholen:

G.V. Basisschool "De Schakel" Houthalen Centrum
G.V. Basisschool "Savio" Houthalen Meulenberg
G.V. Basisschool "Lillo's klavertje" Lillo
G.V. Basischool "De Biekorf" Helchteren
G.V. Kleuterschool "De Kleine Reus" Laak
G.V. Kleuterschool "Klim-Op" Helchteren

Administratief adres:

Kleuterweg 15
3530 Houthalen-Helchteren

Coördinerend directeur: De heer Marc Bonné

De oudervereniging

Wat doet de oudervereniging :

Het is een vereniging van ouders met kinderen op onze school en Basisschool De Biekorf. Ze ondersteunt de scholen bij het organiseren van activiteiten en feesten.
Verder behartigen ze de belangen van de ouders in de scholen door een gesprekspartner of aanspreekpunt te zijn naar de schoolleiding toe.
De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat en meewerken aan  goed georganiseerde scholen, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat.

Wil je graag meewerken aan de school van uw kind, of wens je meer info, dan kan je terecht via mail  oudervereniging.helchteren@gmail.com of bij  voorzitter Brecht Vandevoort : brechtvandevoort@hotmail.com   

Aarzel niet om u op te geven om mee te werken of steun te verlenen aan de oudervereniging. Alle hulp is welkom !